Kosten

De kosten voor de Shorttrack zijn als volgt (dit zijn bedragen van 2023-2024)

  • Licentie van 10,80 tot 29,35 euro, leeftijd gebonden (zie hier).
  • Lidmaatschap: 37,50 euro
  • Trainen: 1x per week 50,00 euro, 2x per week 95,00 euro.
  • Baankaart via gewest Groningen

De exacte kosten voor de baankaart zijn te vinden op de site van het Gewest Groningen. 
Voor leden die naast het shorttracken ook langebaanschaatsen is er een mogelijkheid om een combinatiekaart te kopen, zo hoef je niet 2 baankaarten aan te schaffen.

Om aan de wedstrijden deel te nemen is een licentie nodig, dijden rijdt.  Dit gaat niet via de club.  De sporter is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen/verlengen van een wedstrijdlicentie. De bestaande licenties (schaats- en inline-skatelicentie) zijn vervangen door één wedstrijdlicentie, die geldig is voor alle KNSB wedstrijddisciplines.
Deze wedstrijdlicentie is één jaar geldig. Mocht je hierover vragen hebben dan kan je altijd terecht bij iemand van het bestuur.

Voor de pupillen tot 12 jaar geldt dat ze ook op woensdag (binnenbaan ijshal) bij het Gewest Groningen mogen trainen. Wel betalen ze dan een bijdrage van 27,50 euro voor de trainer van de binnenbaan. Meer informatie over de binnenbaan trainingen vind je hier.

Rekenvoorbeeld; een rijder pupil B die een keer per week traint, betaalt de volgende kosten

  • Aanmelden actieve leden KNSB  10,20
  • Lidmaatschap                                                       37,50
  • Trainen 1 x per week 50,00
  • Baankaart           187,00
  • evt licentie (zelf regelen via KNSB)

wordt samen 284,70 euro voor een shorttrackseizoen op het ijs (*wijzigingen voorbehouden, voor juiste bedragen neem contact op met penningmeester).

Verdere informatie als wanneer er gefactureerd wordt,  is te vinden op het informatie boekje elders op deze site.

Lidmaatschap opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren voor 1 juni. Je lidmaatschap wordt anders automatisch verlengd. Er is een opzegtermijn van 4 weken dus je afmelding moet uiterlijk 1 april bij ons binnen zijn. Afmelden kan door een mail te sturen naar stg.penningmeester@gmail.com.

LET OP!! Afmelden voor 1 juni is zeer belangrijk, vanwege de contributie bij de KNSB en de afdracht voor de verzekering. Ook zitten wij als club met ijshuur; afhankelijk van het aantal leden wordt er bekeken hoeveel uren ijs de club kan huren.

Als wij je afmelding te laat ontvangen zal er een contributiefactuur verzonden worden.